Gallring (Riddarhuset)

Komatsu 901, Aggregat S82

Förare: Ola Lindqvist

Tel. 070 – 3983616

epost: gallringsskordare@telia.com

 

 

 

Komatsu 835

 

 

 

 

 

 

 

 

Förare: Kenneth Jonsson

Tel. 070 – 5811936

epost: elaskogsservice835@gmail.com