Affärside´

ELA Skogsservice AB skall erbjuda förstklassiga skogstjänster som kan konkurrera både kvalité´ och prismässigt.

Företaget ska erbjuda tjänster i alla skogliga frågor.

Varje uppdrag ska kvalificera till nästa.