Gallring (Södra)

mms_img1063846153

Eco-log 560D med
Logmax 5000

Förare: Daniel Andersson och Anders Lundmark

Tel. 070 – 3210963

epost: ela560gallring@gmail.com

JD 1010E
Förare: Aron Klasson

tel: 070-3210961

epost: gallringsskotare@telia.com

Eco-Log 564

Förare: Victor Damm

tel: 070-5197299

epost: elaskogsservice564@gmail.com