Gallring Holmen

Komatsu 911

Förare:

Victor Damm

Tel. 070-5197299

epost: elaskogsservice911@gmail.com


Komatsu 835

Förare:

Erik Ahlström


Tel. 070-3676281

Elin Jonsson

Tel. 070-4831460

epost: elaskogsservice564@gmail.com