Historik

ELA Skogsservice AB har varit verksamt i Kindaskogarna sedan tidigt 60-tal. Namnet har sitt ursprung ifrån Elisabeth och Lennart Andersson. De första tjugo åren körde Lennart Andersson själv med skotare och utförde diverse skogstjänster. Idag är vi 22 st plus några underentreprenörer. Vi har 8 st skördare och 8 st skotare.

Idag drivs företaget av Tomas Andersson, Anders Lundmark och Göran Andersson, som är aktiva i den dagliga driften. Vi har ytterligare hjälp och stöttning av vår styrelse där förutom ovanstående även  Lars Järnland ingår. Sedan starten har företaget utvecklats i jämn takt och idag är det ett 20-tal anställda med sexton maskiner. Vi finns i Kisa och arbetar främst i skogarna i Östergötland.